Lochal ontwerp door Petra Blaisse Inside Outside

Kunst tentoonstelling

De voormalige locomotiefwerkplaats LocHal in Tilburg is getransformeerd tot een monumentale publieke stadshal die de Bibliotheek Midden Brabant, Seats2Meet, Kunstloc en Brabant C huisvest.